služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

Cenník

Zmluvné   zabezpečenie  BOZP

 

mesačný paušál v

mesačný paušál v

počet zamestnancov

subjekty s vyšším rizikom

subjekty s nižším rizikom

do 5

30

20

6 - 10

35

25

11 - 20

40

30

21 - 30

45

35

31 - 40

50

40

41 - 50

60

45

51 - 70

80

50

71 - 100

100

70

nad 100

dohodou

dohodou

Ceny za zmluvné zabezpečenie sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych prevádzok, ich počtu a rizikovosti.

Školenia  zamestnancov  BOZP

druh školenia

počet zamestnancov

cena v €

periodicita školenia

zamestnanci

do 15 

50 - 100

1 x za 2 roky

vedúci zamestnanci do 10

75

1 x za 2 roky

zástupcovia zamestnancov

Nad uvedený počet zamestnancov bude cena dohodnutá individuálne.

V cene sú zahrnuté záznamy zo školení, učebné plány a osnovy, testy s vyhodnotením.

Vstupný balík BOZP

spracovanie dokumentácie

jednorazový poplatok

vstupný balík BOZP

100 €

200 €

Ceny za spracovanie dokumentácie sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych prevádzok, ich počtu a rizikovosti.

Obsah vstupného balíka: pozrieť!

 

BOZP úvod

© ASPO