referencie 1 2 3
4 5 6  
8 9   úvod

  Referencia č. 7

Pobočka Nové Zámky M. R. Štefánika 13, 940 64 Nové Zámky

 

Akadémia vzdelávania Vás  pozýva na aktuálny  odborný seminár:

 

Aktuálne otázky Zákonníka práce a posledná novela účinná od 1.3.2009

Cieľom seminára je  pomôcť  zamestnávateľom vyhnúť sa chybám z dôvodu opakovaných zmien legislatívy a správne aplikovať ustanovenia Zákonníka práce pri riešení dopadov hospodárskej krízy.
Seminár je zameraný na oblasť praktickej aplikácie platných pracovnoprávnych predpisov po zmenách a doplneniach Zákonníka práce účinných od 1.1.2009 a od 1.3.2009
Predmetom budú aj najčastejšie otázky a prezentované problémy pri uplatňovaní Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov.

 

P R O G R A M:

 • Aktuálne novely ZP vrátane tzv. flexikonta
 • Pracovný čas s ohľadom na novelu z roku 2008 (práca nadčas..)
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a spôsoby ich riešenia
 • Fexibilné formy zamestnávania a ich špecifiká – praktické rady
 • Výhody a nevýhody jednotlivých foriem zamestnávania (dohody..)
 • Ako znižovať mzdové náklady a predchádzať prepúšťaniu
 • Náhrada mzdy vo výške 60%,
 • Podpora zamestnanosti štátom a možnosti ich uplatnenia
 • Podmienky hromadného prepúšťania a ako postupovať pri hromadnom prepúšťaní alebo sa mu vyhnúť
 • Jednotlivé spôsoby individuálneho ukončenia pracovného pomeru
 • Praktické príklady a odpovede na otázky účastníkov- diskusia

 

Termín:                9.07.2009 vo štvrtok o 9:00 hod.

 

Miesto:                 Obvodný úrad, Podzámska ul. 25,  Nové Zámky

 

Lektor:                JUDr. Peter Gališin, kvalifikovaný a skúsený odborník v oblasti pracovného práva v praxi

 

                                                                                                                                                       riaditeľ AV Nové Zámky

 


© ASPO